Den nemme pålidelige metode til tidlig påvisning

HemoCue® Albumin 201 System

Anvendes til screening og monitorering af mikroalbuminuri og er ideelt inden for behandling af diabetes og hypertension og som mulig markør af præeklampsi under graviditet

HemoCue® Albumin 201 System er et nemt, laboratorienøjagtigt system til påvisning af albuminuri i et tidligt stadie – længe inden eventuelle symptomer på nyre-  eller vaskulære komplikationer viser sig. HemoCues patenterede kuvetteteknologi sikrer kvantitative resultater point-of-care. Du kan træffe øjeblikkelige beslutninger om behandling og give patienten svar med det samme.

Sikkerhed i afgørende beslutninger

  • Laboratorienøjagtige resultater ved screening og monitorering af mikroalbuminuri.
  • Mulighed for at monitorere ændringer i albuminkoncentrationen i det lave område (5-20 mg/L)
  • Påvisning af lave koncentrationer giver mulighed for tidlig behandling, så fremtidige mikrovaskulære komplikationer forhindres

 

Hurtige resultater

  • Nemt at anvende  – tre enkle trin
  • Resultater inden for 90 sekunder
  • Kvantitative resultater

 

Anerkendt og accepteret metode

  • Bygger på HemoCues dokumenterede kuvetteteknologi
  • Instrumentet er fabrikskalibreret. Behøver ingen yderligere kalibrering.

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies