Kvalitet og certifikater

Kvalitet - i den måde, vi arbejder på, i det vi gør, og i den måde vores produkter fungerer hos vores kunder, er meget vigtigt for os. Dette afspejles både i vores kvalitetspolitik og vores kvalitetsmål. Vi mener, at disse målsætninger ikke kun skal være kendt internt, men også blandt vores kunder og samarbejdspartnere


Kvalitetspolitik

HemoCue er forpligtet til at være førende producent af professionelt point-of-care (POC) udstyr med produkter og serviceydelser af høj kvalitet. Dette opnår vi ved følgende ledelseforpligtelser:

  • Overholdelse af nationale love, bestemmelser og standarder
  • Sikring af et professionelt forhold til vore kunder gennem effektiv tovejskommunikation
  • Sikring af tilstrækkelige ressourcer og effektive processer
  • Vedligeholdelse, overvågning og forbedring af kvalitetsstyringssystemet
  • En beslutningsproces, der baseres på veldokumenteret data og relevante trendanalyser
  • Sikring af leverandørers egnethed og af et passende antal leverandører

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies