HemoCue Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Ikrafttrædelsesdato 2023-01-25 (senest opdateret 2023-01-25)

OM DENNE POLITIK

HemoCue værner om dit privatliv og beskyttelsen af dine personoplysninger. Denne politik (“politik”) forklarer, hvordan HemoCue, dets tilknyttede selskaber, datterselskaber eller relaterede selskaber, hvoraf en komplet liste kan findes her (sammen, “HemoCue,”, “vores”, “os,” or “vi”), indsamler, bruger, deler, overfører og behandler data indsamlet fra eller om dig.

“Personoplysninger” er alle typer informationer, der kan bruges til direkte eller indirekte at identificere en person, eller som med rimelighed kan forventes at knytte sig til en person. Dette kan omfatte elementer som navn, adresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger, e-mailadresse, cpr-nummer, internetprotokoladresse (IP-adresse) på en elektronisk enhed, der bruges af en person, eller anden identifikationskode (selv adskilt fra andre identifikationsoplysninger). Statistiske og ikke-identificerbare måledata betragtes ikke som personoplysninger.

Det datterselskab eller selskab, der er associeret med eller tilknyttet til HemoCue, og som du interagerer med, er – hvor det er relevant – dataansvarlig (eller tilsvarende i henhold til gældende lovgivning) for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan finde en liste over de relevante juridiske enheder, der fungerer som dataansvarlige, i bilag 1 til denne politik.

OMFANG

Denne politik beskriver de typer af personoplysninger, som vi kan indsamle, behandle eller videregive om dig, og hvordan du kan styre denne behandling ved at udøve gældende juridiske rettigheder. Denne politik gælder for indsamling af oplysninger både online og offline, herunder din brug af websteder eller underdomæner, der drives af os, alle mobilapplikationer, når vi leverer produkter og/eller tjenester til dig eller underretter dig om potentielle emner af interesse, og i andre situationer, hvor du interagerer med os personligt via telefon eller via mail, hvor denne politik er offentliggjort eller refereret til.

Der kan være tilfælde, hvor du har modtaget en omstændighedsspecifik meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger adskilt fra denne politik som fx meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger for specifikke aktiviteter som fx rekruttering. Hvis du har modtaget en eller flere andre meddelelser, gælder disse meddelelser og danner rammerne for vores interaktion med dig. Hvis du afgiver personoplysninger om andre parter end dig selv, er du ansvarlig for at sikre, at de ved, hvordan vi behandler deres personoplysninger, og hvis relevant for at indhente eventuelle nødvendige samtykker på forhånd.

Vi er forpligtet til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Bemærk venligst, at hvis du ikke ønsker at give os dine personoplysninger, kan der være nogle produkter og/eller tjenester, som du ikke har adgang til. Din brug af en eller flere af disse platforme indikerer, at du er blevet underrettet om vores indsamling, brug, overførsel og videregivelse af dine oplysninger som beskrevet i denne politik, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

DINE OPLYSNINGER

Vi skaber forbindelse til enkeltpersoner af mange forskellige årsager. Disse interaktioner kan resultere i, at vi direkte eller indirekte får adgang til personoplysninger om dig. Nedenstående tabel opsummerer, hvordan vi kan indsamle, behandle og bruge personoplysninger, vores retsgrundlag for at behandle dine oplysninger og de potentielle modtagere af dine oplysninger. Bemærk, at ikke alle tilfælde er gældende under alle omstændigheder.

GENERELLE KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, DER INDSAMLES

Nedenstående tabel angiver de kategorier af og kilder til personoplysninger, der kan behandles inden for rammerne af denne politik som supplement til formålene og retsgrundlaget for en sådan behandling. Bemærk, at elementerne i denne tabel kan deles, modtages eller behandles af HemoCue, vores partnere, der hjælper os med at levere produkterne eller tjenesterne eller hjælper os med at forbedre vores markedsføring eller administration, sundhedspersoner, patienter, personer med juridisk ret til at få adgang til personoplysningerne og parter involveret i potentielle forretningstransaktioner.

Identitet og kontaktoplysninger

Eksempler på behandlede personoplysninger

For- og efternavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, jobtitel, professionelle licensnumre, kontobrugernavn og -adgangskode, IP-adresse og nationalt udbyder-id eller statslicensnummer

Kilder til personoplysninger

Direkte fra dig; fra dine enheder; fra vores forretningspartnere; fra offentligt tilgængelige kilder; fra din sundhedsperson; fra dine patienter; fra andre datterselskaber, associerede selskaber eller tilknyttede selskaber til HemoCue som beskrevet her;

Formålet med behandling af personoplysninger

For at give dig vores produkter og tjenester; for at kommunikere med dig; for at identificere og autentificere dig; for at tilpasse indhold til dig; for at opdage sikkerhedshændelser; for at beskytte mod ondsindet eller ulovlig aktivitet; for at tilbyde eller levere vores produkter og tjenester; for at sikre korrekt brug af vores produkter og tjenester; for at forbedre vores produkter og tjenester; til kortvarig, forbigående brug; til administrative formål; til markedsføring, intern forskning og udvikling; og/eller til kvalitetssikring

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Med henblik på vores legitime interesser; i offentlighedens interesse; for at overholde en juridisk forpligtelse; for at opfylde en kontrakt; for at beskytte vitale interesser; med det formål at hjælpe med medicinsk behandling og/eller diagnose; for at fremme kvaliteten og sikkerheden af medicinske produkter/ tjenester/udstyr; under omstændigheder, hvor vi har anmodet om og modtaget samtykke; og til andre formål, der kan være påkrævet eller tilladt ved lov, afhængigt af typen af personoplysninger


Demografiske oplysninger

Eksempler på behandlede personoplysninger

Alder, køn, civilstand, handicap og fødselsdato

Kilder til personoplysninger

Direkte fra dig; fra dine enheder; fra vores forretningspartnere; fra offentligt tilgængelige kilder; fra din sundhedsperson; fra dine patienter; fra andre datterselskaber, associerede selskaber eller tilknyttede selskaber til HemoCue som beskrevet her;

Purpose of Processing the Personal Data

For at give dig vores produkter og tjenester; for at kommunikere med dig; for at identificere og autentificere dig; for at tilpasse indhold til dig; for at opdage sikkerhedshændelser; for at beskytte mod ondsindet eller ulovlig aktivitet; for at tilbyde eller levere vores produkter og tjenester; for at sikre korrekt brug af vores produkter og tjenester; for at forbedre vores produkter og tjenester; til kortvarig, forbigående brug; til administrative formål; til markedsføring, intern forskning og udvikling; og/eller til kvalitetssikring

Legal Basis for Processing the Personal Data

Med henblik på vores legitime interesser; i offentlighedens interesse; for at overholde en juridisk forpligtelse; for at opfylde en kontrakt; for at beskytte vitale interesser; med det formål at hjælpe med medicinsk behandling og/eller diagnose; for at fremme kvaliteten og sikkerheden af medicinske produkter/ tjenester/udstyr; under omstændigheder, hvor vi har anmodet om og modtaget samtykke; og til andre formål, der kan være påkrævet eller tilladt ved lov, afhængigt af typen af personoplysninger


Kommerciel og finansiel

Eksempler på behandlede personoplysninger

Transaktionsregistre, produkter og tjenester (købt, erhvervet eller givet i gave), anmodet dokumentation, kundeserviceregistre, finansiel transaktionshistorik, værdioverførsler og finanskontonummer

Kilder til personoplysninger

Direkte fra dig; fra dine enheder; fra vores forretningspartnere; fra offentligt tilgængelige kilder; fra din sundhedsperson; fra dine patienter; fra andre datterselskaber, associerede selskaber eller tilknyttede selskaber til HemoCue som beskrevet her;

Purpose of Processing the Personal Data

For at give dig vores produkter og tjenester; for at kommunikere med dig; for at identificere og autentificere dig; for at tilpasse indhold til dig; for at opdage sikkerhedshændelser; for at beskytte mod ondsindet eller ulovlig aktivitet; for at tilbyde eller levere vores produkter og tjenester; for at sikre korrekt brug af vores produkter og tjenester; for at forbedre vores produkter og tjenester; til kortvarig, forbigående brug; til administrative formål; til markedsføring, intern forskning og udvikling; og/eller til kvalitetssikring

Legal Basis for Processing the Personal Data

Med henblik på vores legitime interesser; i offentlighedens interesse; for at overholde en juridisk forpligtelse; for at opfylde en kontrakt; for at beskytte vitale interesser; med det formål at hjælpe med medicinsk behandling og/eller diagnose; for at fremme kvaliteten og sikkerheden af medicinske produkter/ tjenester/udstyr; under omstændigheder, hvor vi har anmodet om og modtaget samtykke; og til andre formål, der kan være påkrævet eller tilladt ved lov, afhængigt af typen af personoplysninger


Faglige og uddannelsesmæssige oplysninger

Eksempler på behandlede personoplysninger

Jobtitel eller -stilling, arbejdsgiver, NPI-nummer (National Provider Identifier), arbejdsfærdigheder, ansættelseshistorik, uddannelse, certificering, specialisering, svar på undersøgelser og spørgeskemaer samt tilmeldingshistorik for vores uddannelses- og træningsbegivenheder, LinkedIn-profil

Kilder til personoplysninger

Direkte fra dig; fra dine enheder; fra vores forretningspartnere; fra offentligt tilgængelige kilder; fra din sundhedsperson; fra dine patienter; fra andre datterselskaber, associerede selskaber eller tilknyttede selskaber til HemoCue som beskrevet her;

Purpose of Processing the Personal Data

For at give dig vores produkter og tjenester; for at kommunikere med dig; for at identificere og autentificere dig; for at tilpasse indhold til dig; for at opdage sikkerhedshændelser; for at beskytte mod ondsindet eller ulovlig aktivitet; for at tilbyde eller levere vores produkter og tjenester; for at sikre korrekt brug af vores produkter og tjenester; for at forbedre vores produkter og tjenester; til kortvarig, forbigående brug; til administrative formål; til markedsføring, intern forskning og udvikling; og/eller til kvalitetssikring

Legal Basis for Processing the Personal Data

Med henblik på vores legitime interesser; i offentlighedens interesse; for at overholde en juridisk forpligtelse; for at opfylde en kontrakt; for at beskytte vitale interesser; med det formål at hjælpe med medicinsk behandling og/eller diagnose; for at fremme kvaliteten og sikkerheden af medicinske produkter/ tjenester/udstyr; under omstændigheder, hvor vi har anmodet om og modtaget samtykke; og til andre formål, der kan være påkrævet eller tilladt ved lov, afhængigt af typen af personoplysninger


Tekniske oplysninger

Eksempler på behandlede personoplysninger

IP-adresser, browsertype, browsersprog, enhedstype, reklame-id’er, der er knyttet til din enhed (som fx Apples Identifier for Advertising (IDFA) eller Androids Advertising ID (AAID)), dato og tidspunkt for din brug af vores produkter og tjenester, Uniform Resource Locators eller URL’er (dvs. webstedsadresser) besøgt, før du ankom til, og efter at du forlod vores produkter og tjenester, aktivitet på vores produkter og tjenester og henvisningswebsteder eller applikationer, data indsamlet fra cookies eller andre lignende teknologier og geolokationsoplysninger

Kilder til personoplysninger

Direkte fra dig; fra dine enheder; fra vores forretningspartnere; fra offentligt tilgængelige kilder; fra din sundhedsperson; fra dine patienter; fra andre datterselskaber, associerede selskaber eller tilknyttede selskaber til HemoCue som beskrevet her;


Sundhedsoplysninger

Eksempler på behandlede personoplysninger

Oplysninger om din behandling, herunder fødselsdato, køn, behandlingsdatoer, sygehistorie og behandlingsoplysninger, patientrapporterede resultatmål (fx svar på spørgeskemaer og undersøgelser), røntgenbilleder, magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), medicinske scanninger, brugeraktivitet, billeder og videoer af behandlingsaktiviteter, behandlingsafslutning og brugsoplysninger samt kommunikation med din sundhedsperson og/eller patient, herunder lyd og/eller video fra telesundhedssessioner, oplysninger om allergi; sygeforsikringsoplysninger og detaljer om disse.

Kilder til personoplysninger

Direkte fra dig; fra dine enheder; fra vores forretningspartnere; fra offentligt tilgængelige kilder; fra din sundhedsperson; fra dine patienter; fra andre datterselskaber, associerede selskaber eller tilknyttede selskaber til HemoCue som beskrevet her;

Purpose of Processing the Personal Data

For at give dig vores produkter og tjenester; for at kommunikere med dig; for at identificere og autentificere dig; for at tilpasse indhold til dig; for at opdage sikkerhedshændelser; for at beskytte mod ondsindet eller ulovlig aktivitet; for at tilbyde eller levere vores produkter og tjenester; for at sikre korrekt brug af vores produkter og tjenester; for at forbedre vores produkter og tjenester; til kortvarig, forbigående brug; til administrative formål; til markedsføring, intern forskning og udvikling; og/eller til kvalitetssikring

Legal Basis for Processing the Personal Data

Med henblik på vores legitime interesser; i offentlighedens interesse; for at overholde en juridisk forpligtelse; for at opfylde en kontrakt; for at beskytte vitale interesser; med det formål at hjælpe med medicinsk behandling og/eller diagnose; for at fremme kvaliteten og sikkerheden af medicinske produkter/ tjenester/udstyr; under omstændigheder, hvor vi har anmodet om og modtaget samtykke; og til andre formål, der kan være påkrævet eller tilladt ved lov, afhængigt af typen af personoplysninger


SUNDHEDSFORSIKRINGSPORTABILITET OG ANSVARLIGHEDSLOV (HIPAA)

Hvis du er patient med bopælsadresse i USA, bedes du bemærke, at denne politik adskiller sig fra din sundhedspersons HIPAA-meddelelse om privatlivspraksis, som beskriver, hvordan din sundhedsperson bruger og videregiver individuelt identificerbare oplysninger om dit helbred, som vedkommende indsamler, såvel som enhver anden privatlivspraksis, vedkommende anvender. Personoplysninger, som vi modtager på vegne af din sundhedsperson, er ikke underlagt denne politik .

AGGREGEREDE, ANONYMISEREDE OG AFIDENTIFICEREDE OPLYSNINGER

HemoCue kan behandle anonymiserede/afidentificerede oplysninger. Det er oplysninger, hvor de karakteristika, der kan identificere dig enten direkte eller indirekte, er blevet fjernet, så du ikke længere kan identificeres, og disse oplysninger betragtes ikke længere som personoplysninger i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Dette omfatter i USA fjernelse af identifikatorer fra beskyttede sundhedsoplysninger, der kræves i henhold til HIPAA, 45 CFR § 164.514(b)(2), for at sådanne data kan betragtes som afidentificerede. Vi påberåber os vores legitime forretningsinteresser, videnskabelig eller historisk forskning og/eller statistiske formål, samtykke eller andre formål, der måtte være påkrævet eller tilladt ved lov som retsgrundlaget for at anonymisere personoplysninger.

Vi kan også indhente og bruge visse typer kombinerede datasæt som fx demografiske data til et hvilket som helst formål (“aggregerede oplysninger“). Aggregerede oplysninger kan være afledt af dine personoplysninger, men afslører ikke din identitet hverken direkte eller indirekte. For eksempel kan vi aggregere visse af dine informationsteknologirelaterede oplysninger med andres oplysninger for at beregne procentdelen af brugere, der tilgår en specifik funktion på vores websted. Vi kan bruge aggregerede oplysninger til et hvilken som helst formål uden begrænsninger. Men hvis vi genkombinerer eller genforbinder aggregerede oplysninger med dine personoplysninger, så de kan identificere dig enten direkte eller indirekte, behandler vi de kombinerede data som personoplysninger, der vil blive brugt i overensstemmelse med denne politik.

KOMBINERING AF OPLYSNINGER

Vi kombinerer oplysninger, som vi indsamler på webstedet, med oplysninger, som vi modtager fra dig personligt via e-mail eller gennem andre former for kommunikation. Vi kombinerer også oplysninger, som du giver, med oplysninger, som vi får fra tredjeparter, tjenesteudbydere, offentligt tilgængelige kilder og vores datterselskaber, tilknyttede selskaber eller relaterede virksomheder.

OPLYSNINGER INDSAMLET FRA BØRN

Vores websteder og apps er beregnet til voksne. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn på 17 år eller derunder uden tilladelse fra en forælder eller værge. Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet os oplysninger, kan du e-maile eller skrive til os ved at bruge oplysningerne i afsnittet ‘Kontakt os‘ nedenfor.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Vi kan overføre, behandle og gemme dine oplysninger til USA, Canada, Indien, EU-medlemsstater, Storbritannien eller andre lande. Vores tilknyttede selskaber eller andre tredjepartstjenesteudbydere kan også overføre, behandle eller opbevare dine oplysninger i USA eller andre lande. Vores websteder og virksomheder kan være underlagt amerikansk lovgivning, som muligvis ikke giver det samme niveau af beskyttelse som i dit land.

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Vi kan overføre dine personoplysninger til modtagere i andre lande end det land, hvor dine personoplysninger oprindeligt blev indsamlet. Når vi overfører dine personoplysninger på en sådan måde, træffer vi foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med lovgivningen og kravene i dit land, herunder de krav, der gælder for overførsel af oplysninger på tværs af grænser. Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at skabe et sikkerhedsniveau, der matcher risikoen ved at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang. Som det er tilfældet med alle websteder, applikationer, produkter og tjenester, kan vi desværre ikke garantere sikkerheden for de indsamlede oplysninger til hver en tid.

SALG ELLER OVERFØRSEL AF DATA

Hvis vi er involveret i et salg eller en overdragelse af alle eller nogle af vores forretningsaktiver eller operationer via en aktie- eller aktivtransaktion, kan dine personoplysninger blive overført til den erhvervende virksomhed, som så vil være forpligtet til at overholde mindst samme eller højere standarder for omhu i behandlingen af dine personoplysninger. Hvis et sådant salg eller en sådan overdragelse finder sted, vil du – hvis det er påkrævet ved lov – blive informeret om dette og kan trække dit samtykke tilbage til eller, hvis det er relevant, benytte dig af andre lovligt tilgængelige rettigheder som beskrevet i afsnittet “Rettigheder og valg” i denne politik med hensyn til modtagerens behandling og brug af dine personoplysninger.

COOKIES, WEBBEACONS OG ANDRE SPORINGSVÆRKTØJER

Som beskrevet i tabellen ovenfor er din interaktion med vores websteder en yderligere kilde til indsamling af dine oplysninger. Vi kan bruge “cookies”, webbeacons og andre teknologier til at hjælpe os med at evaluere og forbedre indholdet eller funktionerne i de produkter eller tjenester, som vi leverer. Vi indsamler dine oplysninger på flere måder:

• Webbeacons
• Pixel
• Tags
• Sporingscookies
• Marketingcookies
• Analysecookies
• Sociale medier-cookies

Vores cookiepolitik giver mere detaljerede oplysninger om dette emne og om, hvordan vi bruger cookies til at gøre oplevelsen bedre for dig.

TREDJEPARTSLINKS OG -VÆRKTØJER

På vores platforme kan vi linke til andre websteder eller apps, som vi ikke kontrollerer. Hvis du klikker på et tredjepartslink, vil du blive ført videre til en platform, som vi ikke kontrollerer. Denne politik gælder ikke for det pågældende websteds eller platforms privatlivspraksis. Læs andre virksomheders politik for beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt. Vi er ikke ansvarlige for, hvad disse tredjeparter gør. Vores websted kan også vise tredjepartsindhold, der indeholder deres egne cookies eller sporingsteknologier. Vi kontrollerer ikke brugen af disse teknologier.

OPBEVARING AF DATA

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at udføre de formål, som personoplysningerne blev indsamlet til, eller i den periode, der er foreskrevet af gældende lovgivning, alt efter hvad der er længst. Når vi planlægger, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger, tager vi hensyn til følgende:

• Den potentielle risiko for skade, hvis oplysningerne blev udsat for uautoriseret brug eller videregivelse;
• Mængden og følsomheden af personoplysningerne;
• Gældende lovkrav; og
• Hvis omstændighederne har ændret sig således, at de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet, kan opnås på anden vis.

Når opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er påkrævet, vil vi slette eller anonymisere oplysningerne i henhold til de detaljer, der er angivet ovenfor.

DINE RETTIGHEDER OG VALG

Nogle jurisdiktioner har givet enkeltpersoner rettigheder i forhold til behandlingen af deres personoplysninger. Disse rettigheder er ikke tilgængelige for alle, og de gælder ikke nødvendigvis i alle sammenhænge. Afhængigt af gældende lovgivning eller retsgrundlaget kan du have ret til at:

• Gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
• Anmode om adgang til dine personoplysninger;
• Anmode om rettelse af dine personoplysninger, hvis dine personoplysninger er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede;
• Anmode om at få slettet/fjernet dine personoplysninger;
• Tilbagekalde dit samtykke til fremtidig behandling, hvor vi behandlede personoplysninger på baggrund af dit samtykke;
• Anmode om begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger, herunder begrænsning af salg eller deling af dine personoplysninger;
• Anmode om overførsel af dine personoplysninger til dig selv eller en tredjepart;
• Fravælge visse overførsler til tredjeparter.

For at udøve en rettighed, som du mener, du kan være berettiget til i henhold til gældende lovgivning, kan du kontakte os via dette webform. Vi bliver muligvis nødt til at bekræfte din identitet, før vi opfylder din anmodning, eller i henhold til gældende lovgivning kan vi nægte at udføre din anmodning. Vi underretter dig rettidigt om sådanne beslutninger eller krav efter behov.

Indbyggere i Californien. Vores meddelelse om forbrugerrettigheder i Californien giver et overblik over, hvordan forbrugere i Californien modtager visse privatlivsrettigheder og -beskyttelser.

Indgivelse af en klage. Hvis du ikke er i stand til at løse et problem direkte med os og ønsker at indsende en formel klage, kan du kontakte din lokale databeskyttelsesmyndighed eller anden håndhævende myndighed.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores datapraksis, kan du skrive til os på:

HemoCue AB
Attn: Legal & Compliance (Privacy)
PO Box 1204
SE-26223 Ängelholm
Sweden

Alternativt kan du maile til os direkte på privacy@hemocue.com.

OPDATERINGER AF POLITIKKEN

Vi kan ændre vores politikker om beskyttelse af personlige oplysninger nu og da. Den seneste udgave vil kunne ses på vores websted. Tjek vores websted med jævne mellemrum for opdateringer.

BILAG 1

Klik her for at få en tabel over relevante dataansvarlige og ansvarlige enheder.

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies