Juridisk meddelelse

Ansvarsfraskrivelse, ophavsret, persondatabehandling og anden relevant juridisk information

Dette websted ejes og vedligeholdes af HemoCue AB, Kuvettgatan 1,
262 71  Ängelholm, Sweden

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette websted er rettet mod et bredt publikum i de lande, hvor HemoCue driver virksomhed, og offentliggøres udelukkende med det formål at informere.

Derfor vil du muligvis finde informationer på dette websted om produkter og serviceydelser, der ikke er tilgængelige, eller informationer, du ikke har adgang til, eller som ikke er gyldige i dit land.

Selvom der er gjort et rimeligt forsøg på at sikre, at oplysningerne på dette websted er fuldstændige, fralægger HemoCue sig ansvaret for direkte eller indirekte skader, herunder, men ikke begrænset til, enhver følgeskade, der skyldes, at du åbner dette websted eller browser i webstedet, bruger oplysningerne på webstedet eller manglende mulighed for at åbne webstedet og bruge oplysningerne på webstedet, uanset årsagen til en sådan skade og uanset, om HemoCue har eller burde have forudset en sådan skade, herunder også risikoen for en sådan skade.

HemoCue kan når som helst og uden yderligere varsel holde op med at offentliggøre eller vedligeholde dette websted i sin helhed eller delvist.

Områder, der er beskyttede af login

Der kan være visse områder af dette websted, hvor adgang kun er mulig efter registrering og beskyttet af et login. Adgang til sådanne områder af dette websted kan være betinget af separate brugsbetingelser, som brugeren vil blive bedt om at acceptere ved sin registrering. 


HemoCue forbeholder sig retten til at afvise registrering af en bruger uden at angive nogen årsag dertil, og til at nægte en registreret bruger adgang til den relevante del af dette websted uden at angive nogen årsag dertil. Det gælder især, hvis brugeren overtræder brugsbetingelserne for den relevante del af webstedet.

Software, der kan downloades

Al software på dette websted, der kan downloades, er underlagt separate brugsbetingelser, du som bruger skal acceptere inden download.

Hvis du ikke kan erklære dig enig i alle vilkårene i sådanne brugsbetingelser, skal du vælge “afvis” og ikke installere, bruge eller kopiere softwaren.

Ophavsret

Indholdet af dette websted kan være underlagt copyright og anden ophavsret og tilhører enten HemoCue eller anvendes med tilladelse af HemoCue.

HemoCue, HemoCue-logoet og andre varemærker, der bruges på dette websted, er varemærker, der tilhører HemoCue eller anvendes med tilladelse af HemoCue.

Der gives ingen tilladelser til at bruge denne ophavsret. Enhver gengivelse, offentliggørelse eller anden brug af indholdet kræver forudgående skriftligt samtykke fra HemoCue.

Links

Links på dette websted, der giver adgang til andre websteder, er udelukkende indsat for at gøre det nemt for brugeren. Når du bruger et link på dette websted til at få adgang til et andet websted, forlader du dette websted. Det websted, du åbner, er uafhængigt af dette websted, og dets indhold er uden for HemoCues kontrol.

HemoCue fralægger sig ethvert ansvar for sådanne andre websteders tilgængelighed og indhold. Hvis et link til dette websted er angivet på et andet websted, har HemoCue - medmindre det udtrykkeligt er oplyst - ikke tilladt eller godkendt hverken linket eller indholdet af et sådan andet websted, og HemoCue er ikke tilknyttet eller forbundet med ejeren af et sådan andet websted.

Meddelelse om databeskyttelse

HemoCue AB, Kuvettgatan 1, SE-26271 Ängelholm, Sverige, er dataansvarlig for så vidt angår gældende regler for databeskyttelse.

Når du indsender dine oplysninger via dette websted, giver du dit samtykke til, at vi kan opbevare dine personlige data i vores arkiver og bearbejde dem yderligere, for at vi kan træffe de nødvendige foranstaltninger efter din anmodning.

Når du indsender dine oplysninger, giver du tilladelse til, at HemoCue AB anvender oplysningerne, der er afgivet til det eller de oplyste formål. I denne forbindelse vil oplysningerne blive indsamlet, bearbejdet yderligere og videregivet inden for HemoCue-koncernen, og de kan blive videregivet til en retskreds, der ikke har samme niveau af databeskyttelse som lovgivningen i dit land foreskriver.

Enhver videregivelse af oplysninger til modtagere i et land uden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde (“EØS”) eller Schweiz, som ikke har et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse af personoplysninger (fx til modtagere i USA), vil ske på baggrund af en dataoverførselsaftale, der er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for videregivelse af data til tredjelande eller eventuelle andre fyldestgørende midler, der handler om kravene i gældende lovgivning..

HemoCue AB vil beholde dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål, som oplysningerne er indsamlet til. Oplysningerne vil således blive slettet, når der ikke længere er brug for dem.

Du kan under alle omstændigheder udøve din ret til at få adgang til, ændre, annullere og gøre indsigelse mod oplysningerne over for os ved at kontakte os på info@hemocue.se  

Ændringer

Denne juridiske meddelelse kan blive ændret af HemoCue når som helst og uden varsel. Den aktuelt gældende version af denne juridiske meddelelse kan altid åbnes fra startsiden på dette websted..

Gældende lov og retskreds

Enhver uenighed, strid eller fordring, der opstår ud fra eller i forbindelse med enhver aftale mellem parterne eller leveringer af produkter, skal afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med Stockholms handelskammers voldgiftsbestemmelser. Stedet for voldgiften vil være Malmø, Sverige, og sproget, der bruges under voldgiftssagen, vil være engelsk.

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies