L+D - stor værdi i kombination med CRP

Ofte ligger CRP i et niveau, hvor det er svært at konkludere, om der er tale om en viral eller bakteriel infektion – den såkaldte gråzone. I de tilfælde kan du få yderligere information af L+D, så du bliver i stand til at differentiere mellem viral og bakteriel infektion. 

CRP er en hyppig anvendt markør for infektion og inflammation, men har nogle begrænsninger. CRP anvendes sikrest til at udelukke en klinisk betydende bakteriel infektion.

Leukocytter reagerer hurtigt – oftest inden for nogle timer. CRP er et akutfaseprotein, der reagerer på den inflammation, der opstår, og det tager derfor længere tid, inden reaktionen sker – ca. 1-2 døgn. 
Et nyligt publiceret studie viser, at anvendelse af patientnær Leukocyt- og 5 part differentialtælling kan bidrage til at reducere antibiotikaudskrivningen, når CRP resultatet er svært at tolke.
 
  CRP Grå zon 

Ref. Happy Audit 2008. An European project supported by EU

CRP i rød zone – sandsynligvis virus, alternativt endnu ingen reaktion.

CRP i gråzonen (20 – 75 mg/L) – hverken bekræfter eller udelukker bakteriel infektion og kan være stigende eller faldende.

CRP i grøn zone – sandsynligvis bakteriel infektion eller en længerevarende større viral påvirkning som fx influenza.

 

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies