Kommunale akutteam i Viborg

I begyndelsen af 2011 startede et nyt akutteam med sygeplejersker i Viborg Kommune. Akutteamet er en specialenhedi Viborg Kommune, som arbejder med at afkorte og forebygge indlæggelser. Ideen med akutteamnet er atpleje de patienter, som kan plejes og behandles i hjemmet og dermed reducere og forebygge indlæggelser. Sygeplejerskernefra akutteamet kan lave udvidede observationer og tage blodprøver, enten som kontrol, opfølgning ellersom led i at stille en diagnose. Sygeplejerskerne kan desuden give IV medicin og IV væsker. Akutteamet samarbejdermed praktiserende læger og de regionale hospitaler.

Hvorfor vælge HemoCue® WBC DIFF og HemoCue® Hb 201+?

Sygeplejerskerne, som arbejder i akutteamet, har erfaringer med forskellige HemoCue produkter. Da de fik information om HemoCue WBC DIFF systemet (leukocyt og 5 parts differentialtælling (L + D)), kunne de hurtigt se fordelen i anvendelse af systemet og fandt det fordelagtigt indenfor denne type mobil akut sygepleje. De besluttede derfor at udstyre alle biler med et HemoCue WBC DIFF system og et HemoCue Hb 201+ system.

Hvonår anvendes HemoCue systemerne?

Sygeplejerske Lise Nygård Gibbons fortæller, at hun anvender begge systemer dagligt. HemoCue WBC DIFF systemet anvendes hver gang, der er tegn på infektion og hjælper ofte til at be- eller afkræfte sygeplejerskens kliniske blik, så de står stærkere i deres vurdering. Systemet bliver anvendt hos ældre patienter – som fx er konfuse og ikke altid er i stand til at forklare deres lidelser. Samt til tidligt hjemsendte patienter fra akutafdelingen til fortsat IV antibiotika behandling i eget hjem, hvor hospitalet beder om at der bliver kontrolleret L+D og CRP. HemoCue Hb 201+ systemet anvendes især som rutinetest hos ældre patienter, men også på alvorligt syge.

Hvilke fordele er der ved at anvende HemoCue® WBC DIFF og HemoCue® Hb 201+?

Sygeplejerskerne føler sig trygge i håndteringen og med kvaliteten af testresultaterne. De beskriver, at lægerne, som modtager især L+D resultater, udtrykker stor tilfredshed, da disse informationer i mange tilfælde er afgørende for den lægelige beslutning. Når lægerne hører omHemoCue WBC DIFF resultaterne, udtrykker de professionel respekt og er imponeret over, at sygeplejerskerne har mulighed for at udføre disse tests i patienternes hjem.

Brugerrapport WBC DIFF Viborg Kommune Lise Nygård Gibbons

Brugerudtalelse

”Det giver god mening for os, som sygeplejersker at være i stand til at be- eller afkræfte, om der er tale om en infektion hos en patient. Vi oplever ganske ofte at komme ud til patienter med meget høje leukocyttal og ved anvendelse af HemoCue WBC DIFF er vi i stand til at handle hurtigt. Dette er gavnligt for os som fagfolk og naturligvis også for patienterne”.

Lise Nygård Gibbons

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies