Dronning Silvia

Dronning Silvias børne- og ungdomssygehus er en del af Sahlgrenska Universitetssygehus og sideløbende med behandling udføres her også undervisning og forskning. Her kommer svært syge og tilskadekomne børn fra Vestre Gøtalandsregionen. Der tilbydes også højt specialiseret behandling til børn fra hele landet. Sygehuset har Sveriges største børneakutmodtagelse med næsten 50.000 patienter hvert år.

Queen Sylvia entrance

Hvorfor valgte Dronning Silvia børne- og ungdomssygehus HemoCue® WBC DIFF-systemet?

Dronning Silvias børne- og ungdomssygehus var et af de første sygehuse i Sverige, som evaluerede HemoCue® WBC DIFF-systemet, da det blev lanceret i 2010. Før dette anvendte sygehuset HemoCue® WBC-systemet, og allerede dengang efterspurgte de et system med differentialtælling af de hvide blodlegemer.

Overlæge og afdelingschef på den akutte børnemodtagelse Younis Khalid, som siden 2007 har haft forskellige arbejdsopgaver på børnemodtagelsen, husker at personalets manglende erfaring i starten var en forhindring at overvinde. Men også at alle hurtigt begyndte at se fordelene ved at have systemet.
– Ja, for os var tiden en afgørende faktor for, at vi i dag stadig anvender systemet. I det daglige flow på akutmodtagelsen indgår meget ikke værdiskabende tid, da en stor del af tiden består af venten. Kan man nedsætte noget af denne ventetid, får man en stor gevinst, konstaterer han og fortsætter:
- Vi tager ikke WBC DIFF prøver på alle patienter, vi bruger også CRP, men i de tilfælde vi gør sparer vi en time, hvilket jo også påvirker det øvrige flow. Belægningen bliver lavere, og i sidste ende påvirkes også patientsikkerheden i positiv retning. I dag ses dette tydeligst, når det af en eller anden årsag ikke er muligt at anvende systemet, fx hvis vi midlertidigt er løbet tør for kuvetter og så i stedet må sende prøverne til laboratoriet. Så bliver der længere ventetider, og jeg har også flere patienter under behandling samtidigt. Ved høj belægning på akutmodtagelsen, mindskes patientsikkerheden, derfor er det vigtigt at nedsætte ventetiden.

Hvornår anvendes HemoCue® WBC DIFF-systemet?

Patienterne, der kommer til børnesygehuset, behandles både for kirurgiske og medicinske lidelser.
– Det er korrekt, og mavesmerter er en regelmæssig anledning til, at en patient kommer til akutmodtagelsen med fx appendicitis, forstoppelse og mesenteriel lymfadenit, fortæller Younis Khalid. Først og fremmest ved mistanke om appendicitis, er det en stor hjælp hurtigt at få svar på det totale antal hvide blodlegemer og 5-parts differentialtælling.

Hvad er fordelene med at anvende HemoCue® WBC DIFF-systemet?

HemoCue® WBC DIFF-systemet, der bygger på HemoCues® kuvetteteknologi, er nemt at anvende og inden for 5 minutter opnås et resultat med laboratoriekvalitet.
Lægen kan da vurdere, om det drejer sig om en viral- eller bakteriel infektion og kan derved tage beslutning om korrekt behandling direkte under patientens besøg. Førhen var det nødvendigt at sende prøven til laboratoriet og vente på svar i mindst 1 time - af og til længere. Hovedformålet med at anvende HemoCue® WBC DIFF systemet er at fremskynde processen fra vurdering til behandling og ved hjælp af en 5-parts differentialtælling opnå den nødvendige information, som behøves i forskellige kliniske situationer. At stille diagnose og opstarte korrekt behandling, mens patienten er tilstede, kan mindske patientens ventetid og dermed også frigøre tid til personalet.

Queen Silvia's Hospital for Children

Moa Gustavsson og Viviana Calambas Garces anvender HemoCue® WBC DIFF på Dronning Silvia børne- og ungdomssygehus.

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies