ISO 14001 Miljøstyringssystem

HemoCues miljøaktiviteter vil blive styret af engagement og stræben efter løbende forbedringer. Vi overholder gældende lovkrav og andre gældende miljøkrav. Vi vil også arbejde for at undgå forurening. HemoCue vil vurdere interesserede parters miljøkrav og give relevant og tilstrækkelig information om vores produkter og processer for at støtte deres miljøarbejde.

Miljøbelastningen fra HemoCue-produkter starter med forsendelsen af råmaterialer til produktionen og fortsætter igennem produktets livscyklus. Vores hovedmål er derfor at udvikle processer og produkter med hensyn til miljøet.

Dette indebærer:

  • Vælge råmateriale med omhu for at minimere miljøbelastningen
  • Spare på råmaterialer for at minimere mængden af affald.
  • Nøje udvælge vores leverandører for at minimere direkte miljøbelastning.
  • Håndtere affald i henhold til gældende krav
  • Bestræbe os på at anvende miljøvenlige produkter
  • Oplære de ansatte og sørge for at de aktivt interesserer sig for miljøspørgsmål i deres daglige arbejde.

 

ISO 14001 Certificat 
HemoCue Miljøpolitik

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies