Akutmodtagelse

Optimeret patientflow med øjeblikkelige POCT-resultater. Patienterne kan hurtigere henvises til den rigtige behandling, hvilket øger effektiviteten for både patienter og akutpersonale.

Akutmodtagelser har typisk en stor gennemstrømning af patienter, og tid er ofte en afgørende faktor for at undgå trængsel og lange ventetider. I en overfyldt akutmodtagelse kan der være patienter med tilstande, som er mindre akutte end andres, men det er ikke altid nemt at se forskel. I sidste ende er det det erfarne personales ansvar at afgøre, hvilke patienter, der har brug for øjeblikkelig hjælp.

En tillidserklæring

For at reducere angst hos patienterne og opnå kortere ventetider bør alle trin i processen optimeres - lige fra den første kontakt til udskrivning. Meget er vundet, hvis der kan fås pålidelige prøveresultater point-of-care. Det vil da ikke være nødvendigt at træffe kliniske beslutninger uden vigtige resultater, der er afgørende for, om patienten skal indlægges eller sendes hjem.

Løsninger

HemoCue point-of-care-tests fås til analyse af glucose, hæmoglobin og hvide blodlegemer. HemoCue-systemer giver øjeblikkelige resultater med laboratorienøjagtighed. Med disse systemer til rådighed kan du monitorere glykæmisk status, træffe beslutninger om transfusion og træffe velinformerede beslutninger om eventuel antibiotikabehandling.

  • Monitorering af glykæmisk status
  • Påvisning af anæmi og indre blødninger
  • Påvisning af infektioner

Denne hjemmeside anvender cookies

Brug af cookies